ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

clinic article 3
Ένας στους 5 γονείς κάνουν λάθος στη δοσολογία όταν χορηγούν κάποιο φαρμακευτικό σιρόπι στα παιδιά.

Η χρήση μικρού δοσιμετρικού κυπελίσκου αυξάνει τον κίνδυνο λάθους. Αντίθετα, η χρήση δοσιμετρικής σύριγγας μειώνει στο ελάχιστο τον κίνδυνο λάθους.

Pediatrics, October 2016,  vol. 138 : e 20160357