ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ

“Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές,
και πάλι κάτι θα περισσέψει
που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.”

 

Οδυσσέας Ελύτης